Kjellerlokale i et museum, hvitmalte murvegger og et glassmonter med museumsgjenstander

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

Bymuseet / Teatermuseet

Voksenopplæring
Read more about ''Ankomst Oslo''
Personer i utstilling, de peker må en modell av Akerselven

Industrien kommer

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Ute i byen

8.–10. trinn
Read more about ''Industrien kommer''
En formidler er utkledd som en streng lærerinne i sort kjole fra gamle dager. Elevene står pent og ser på.

Mysteriet Vildanden

Tematikken løgn versus sannhet settes i søkelyset når elevene ledes inn i stykket Vildanden. Er det noen ganger greit å ikke fortelle hele sannheten?

Bymuseet / Teatermuseet

8.–10. trinn
Videregående skole
Read more about ''Mysteriet Vildanden''