Akerselva har gjennom historien fått kjenne på hva menneskene og fabrikkene har gjort med den. Her har det vært fabrikkutslipp av både fargestoffer og kjemikalier. Den historiske utviklingen har ført til mennesket som storforbruker, men hvilke konsekvenser har det for miljøet? Og i hvilken grad kan det kalles en utvikling?

I dette opplegget får elevene være med på en vandring der vi utforsker sammenhengen mellom industrialisering og miljøproblemer. Det lar elevene få se ulike resultater av et industrialisert forbrukersamfunn, lokalt, men også i global målestokk. Hvor produseres klærne våre i dag? Hva vet vi om arbeidsforholdene til tekstilarbeiderne? Og hvor mange bukser kjøper du egentlig i året?

Passer for: VGS
Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Sagveien 28, 0459 Oslo
Trikk 11, 12 og 18 til Biermanns gate

Kompetansemål i samfunnskunnskap VG1:

– Drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet

– Utforske og drøfte korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg

– Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

– Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Kompetansemål i historie og filosofi 2, VG3:

– Utforske forholdet mellom mennesker og natur i forbrukersamfunnet og vurdere ulike ideer og oppfatninger om rettferdighet og menneskets plass i verden

Kompetansemål i historie VG3:

– Vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

– Gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv