Gjennom gruppearbeid blir elevene kjent med ulike alternative fremtider, utviklet av ungdommer på sin egen alder. Dette er noen av scenarioene elevene får møte:

  • Havria Hotell: Et undervannshotell anno 2085 som flyter rundt i Oslofjorden og også fungerer som fuglereservat, fornøyelsespark og asylmottak
  • 7th Heaven og Clound 9: To flyvende sfærer med en utvalgt befolkning som lever godt, i motsetning til menneskene nede på den ødelagte jorda. Hvordan velger man ut beboere til et slikt samfunn?
  • Lokkuppet: Et stort kjøpesenter blir bygget over Jernbanesporene på Oslo S, men kuppes av husokkupanter som kritiserer byplanlegging og boligpolitikk. Kan situasjonen løses?

Og hva om havnivået i byen stiger 70 meter? Hva om Tøyen blir hovedstadens økonomiske og teknologiske sentrum? Snakker vi bare engelsk i fremtiden? Og kommer demokratiet til å bestå?

Gjennom å reflektere over fremtiden, må vi også tenke over hvordan vi lever i dag og hva vi vil gi videre til nye generasjoner. Elevene inviteres til å jobbe videre med scenarioene gjennom spørsmål og praktiske oppgaver.

Passer for: 8.–10. trinn og VGS
Sted: Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5
Tilbys: Hele året
Varighet: 60 min

Undervisningsopplegget gjennomføres på egenhånd uten formidler. Lærer må selv dele inn i grupper, printe ut tilsendt materiale og holde øye med elevene underveis.

Tilbudet er gratis.

Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
T-bane til Grønland

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforsk språklig variasjon og mangfold i Norge og reflekter over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforsk korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøft innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

–  Beskriv ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presenter tiltak for meir berekraftige samfunn

Fra læreplanen i demokrati i praksis:

–  Utforsk og reflekter over hvordan medbestemmelse og beslutningsprosesser fungerer i praksis  

Fra læreplanen i norsk, VG3:

–  Gjør rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflekter over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter VG1 og VG2:

–  Utforsk ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøft korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

–  Utforsk og drøft korleis næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi formar og påverkar arbeidsliv og lokalsamfunn i Noreg

–  Drøft samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Fra læreplanen i politikk, individ og samfunn:

–  Diskuter årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG2:

–  Presenter viktige demografiske endringer og vurder årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

Tegning, fremtidsvisjon av bygget Interkulturelt Museum holder til i. Mennesker, fantasivesener, romskip og kjempestore planter.
Relatert utstilling: Beyond Barcode

Er det bare de etablerte forestillingene om klimakrise, høyteknologi og økte sosiale forskjeller som gjelder i fremtiden, eller finnes det alternativer?

Mer om utstillingen