Vandringen starter ved Christiania Torv og ender opp på Karl Johans gate. Hvordan var livet for de privilegerte i kongens nye by? Og hvordan levde de som befant seg nederst på rangstigen? På vandringen får elevene se hvordan byen endret seg i takt med politiske forbindelser og maktovertakelser på 1800-tallet.

I løpet av turen besøker vi ulike bygninger og hører om noen menneskene som har levd i byen vår. Vi kommer blant annet innom disse temaene:

  • Umoral, katastrofer og heksebrenning
  • En skikkelig drittjobb!
  • Barn, arbeid og kosthold
  • Gambling og fyll
  • 1814, Slottet og Stortinget 

Foto: Rune Aakvik / Oslo Museum

Passer for: Ungdomstrinnet og VGS
Sted: Oppmøte utenfor Café Skansen i Rådhusgata 30
Tilbys: 15. mars–15. oktober
Varighet: 60 min

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG2 og VG3:

– Utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt

– Presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

– Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse