Visste du at den første industrien i landet ble etablert ved Akerselva? Til elva kom ny teknologi og ny kapital, og dette endret byen både demografisk, økonomisk og sosialt. Ta med elevene på en tidsreise der de får se kraften i elva og oppleve det autentiske fabrikkmiljøet og boligene slik de er bevart.

Opplev den fargerike utstillingen på museet og bli med ut på en vandring hvor vi formidler små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen for fabrikkarbeiderne. Elevene inviteres med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, reglene i arbeidslivet i dag og den økonomiske vekstens betydning.

Elva, fabrikkene og boligene danner rammen rundt undervisningen, og elevene får selv oppleve området der industrien hadde sin begynnelse.

Til slutt får elevene besøke arbeiderleiligheten Brenna fra 1848.

Se film fra arbeiderboligen her

Passer for: 8. trinn
Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28
Tilbys: Hele året

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Sagveien 28, 0459 Oslo
Trikk 11, 12 og 18 til Biermanns gate

Ta arbeiderquizen vår:

Arbeider-kahoot

Gjør disse oppgavene:

Last ned PDF

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Ung kvinne betjener vevmaskin. Sort-hvitt bilde.
Relatert utstilling: Fabrikkjenter og industriherrer

Historien om industrieventyret langs Akerselva fra midten av 1840-årene.

Mer om utstillingen