Oslo Museum har en av Norges største og viktigste fotosamlinger med anslagsvis halvannen million fotografier. Fotosamlingen består av alt fra negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Szacinski, Rude og Ørnelund, til enkeltbilder og album fra private.

De rundt 10 000 Oslo-negativene til Anders B. Wilse er den mest kjente og brukte delen av samlingen. Av andre kjente fotografnavn finner vi Ole Tobias Olsen, Per A. Thorén, Olaf Væring, Thorkel Thorkelsen, Inger Munch, Rigmor Dahl Delphin, Esther Langberg, Sverre Heiberg og Henrik Ørsted.

Museet jobber fortløpende med katalogisering og digitalisering av fotosamlingen. 

oslobilder.no
oslobilder.no er en ren bildebase bestående av et bredt utvalg bilder fra Oslo. Nettstedet er et samarbeid mellom Oslo byarkiv, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Folkemuseum, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Telemuseet og Universitetsbiblioteket i Bergen.

Oslo Museum har rundt 85 000 søkbare fotografier og kunstobjekter på oslobilder.no

Søk på oslobilder.no

Dersom du ikke finner et motiv du leter etter kan du forsøke digitaltmuseum.no eller ta kontakt med oss på foto@oslomuseum.no

Oslo Museum sin kunstsamling er en enestående kulturhistorisk kilde til byens visuelle historie. Samlingen omfatter rundt 1 500 malerier og rundt 12 000 akvareller, grafikk og tegninger og rundt 300 byster, relieff og skulpturer.

Motivene viser Oslos vekst og utvikling, topografi, hus og gater, folkeliv og portretter av mennesker som har bodd og arbeidet i byen. Verkene er samlet basert på sin kulturhistoriske verdi.

I kunstsamlingen finner vi verk av både mindre kjente og kjente kunstnere som Edvard Munch, Peder Balke, Christian Krohg, Oda Krohg, Fritz Thaulow, Axel Revold, Kitty Kielland og Asta Nørregaard.

Museets rike gjenstandssamling består av rundt 35 000 objekter. Bare i underkant av ti prosent er til enhver tid vist frem i utstillingene. Noen er også utlånt til offentlige og private institusjoner.

I samlingen finner vi blant annet møbler fra borgerlige Christiania-hjem, lysekroner, serviser og en stor samling kjøkkenredskaper. Kjoler, uniformer og andre tekstiler utgjør også en stor del av samlingen. De fleste gjenstandene er gitt til museet som gaver eller stammer fra giverens hjem eller arbeidsliv.

Ønsker du å gi noe til museet?

Alle gavehenvendelser vurderes av museets inntakskomité, som beslutter om gjenstanden og historien er av interesse for museet og allmennheten. Gjenstandene trenger ikke å være spesielt fine eller dyre for å være interessante. Som museumsobjekter har de sin verdi ved at de forteller en historie.

Alle henvendelser om gaver sendes til gaver@oslomuseum.no med kort beskrivelse og bilder.

Flyttet du til Norge på 60-, 70- eller 80-tallet?

Oslo Museum arbeider for å bevare innvandringshistorien, og samler inn gjenstander og fortellinger knyttet til migrasjon i Norge. Det kan være klesplagg, foto, brev eller andre hverdagslige ting som var viktig for deg mens du etablerte deg i Norge. Når vi tar inn gaver i samlingen, vil vi samtidig intervjue giveren.

Samlingsplan

Oslo Museums samlingsplan 2017–2025

Historikk, eiendomsrett, forvaltning, bevaring, sikring, innsamling

Last ned samlingsplanen

Ung kvinne ser i hyllene på  biblioteket
Biblioteket

Se biblioteket for informasjon om bok-, kart- og arkivsamlingen til museet.

Biblioteket