En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg fritt. Skolen er stengt, idrettslaget er overtatt av nye ledere, klassekamerater forsvinner, du må passe på hvem du snakker med og hva du sier høyt. Og hvordan blir det egentlig med alt du har gledet deg til dette året? Må du bare glemme skoleballet og russefeiringen?

Ta med klassen på en skoletime utenom det vanlige. Ved hjelp av tidsvitners fortellinger får elevene innblikk i en okkupert Oslo-hverdag. Elevene deles på forhånd inn i grupper, og hver gruppe får utdelt en skoleveske og et oppgavekort. Ut fra innholdet i skoleveska og oppgavene de får, møter elevene på ulike problemstillinger og dilemmaer, og oppdager kanskje at valgene de tar får uante konsekvenser.  

Passer for: 10. trinn og VG3
Sted: Bymuseet, Frognerveien 67
Tilbys: Hele året
Varighet: 90 min

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Frognerveien 67, 0266 Oslo
Trikk 12 eller buss 20 til Frogner plass. Alle t-banelinjer til Majorstuen.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane

– Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

– Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema (…)  

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter Vg3:

– Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

– Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn  

Fem kvinner med gassmaske, øks, kost og bøtter
Relatert utstilling: Krig og hverdagsliv

Gjennom helt unikt og hittil upublisert materiale får publikum innblikk i krigshverdagen til barn og unge i en okkupert hovedstad.

Mer om utstillingen