Denne personvernerklæringen gjelder besøkende på Oslo Museums arenaer og nettside (oslomuseum.no). Den gjelder også medlemmer av venneforeninger, mottakere av nyhetsbrev, leietagere av museets selskapslokaler, jobbsøkere, kunder ved fotobestilling, givere av materiale til samlingen og andre som er i kontakt med Oslo Museum. Erklæringen beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og hvilke rettigheter du har.

Direktør er, på vegne av Oslo Museum, behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. 

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes til post@oslomuseum.no, eller Oslo Museum, Postboks 3078 Elisenberg, 0207 Oslo.

Organisasjonsnummer: 989 285 661

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene er samlet inn for. Personopplysninger vi behandler med grunnlag i samtykke fra deg, slettes når du melder deg av eller trekker samtykke tilbake. Hvis vi behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, lagres opplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen og alle plikter som oppstår i den forbindelse.

Informasjonskapsler fra oslomuseum.no lagres dersom bruker godkjenner og slettes innen 90 dager.

Opplysninger som behandles for formål som gjelder historisk og vitenskapelig forskning som beskrevet under, vil vanligvis lagres hos oss permanent med mindre vi mottar en anmodning om sletting. Etter at dine personopplysninger er slettet hos oss, vil det ikke være mulig å gjenopprette informasjonen.

Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Bare ansatte som trenger tilgang til opplysningene dine skal ha det. Personopplysninger lagres i sikre systemer og løsninger.

Oslo Museum deler bare dine personopplysninger med andre dersom det følger av avtale med deg, vi har fått ditt samtykke til dette eller vi er rettslig forpliktet til det. I noen tilfeller er leverandører databehandlere på vegne av oss, for eksempel ved billettbestilling og utsending av nyhetsbrev. Vi har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene for å sikre at personopplysningene kun behandles i tråd med gjeldende lovgivning. Oslo Museum selger ikke dine personopplysninger til andre.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er feilaktige eller misvisende, kan du be om at de rettes eller suppleres.

Du kan kreve begrensing i behandling av eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også rette innsigelser mot behandlingen og kreve overføring av personopplysninger du har delt med oss og som vi behandler med grunnlag i samtykke eller avtale.

Vi gjør oppmerksom på at du kan ha begrensede rettigheter til sletting, retting og begrensning av behandling der personopplysningene dine behandles til arkivformål, vitenskapelige formål eller historisk forskning.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller innspill til våre rutiner for behandling, er du velkommen til å kontakte oss. Det gjelder også dersom du mener vi ikke behandler personopplysningene i tråd med personvernlovgivningen. Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dine rettigheter og om hvordan du klager finner du på www.datatilsynet.no

 

Oslo Museum samler inn personopplysninger både i forbindelse med publikumsservice og relatert til museets forskning, dokumentasjon og arkivering. Hvilke personopplysninger museet kan innhente, behandle og lagre, er bestemt av Personopplysningsloven. En personopplysning er enhver opplysning som kan kobles til deg som person, som blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi behandler personopplysninger kun der det foreligger hjemmel. Hjemmelsgrunnlaget vil kunne være avtale, samtykke, rettslig forpliktelse, interesseavveining av våre berettigede interesser opp mot personvernet eller formål knyttet til historisk eller vitenskapelig forskning.

Oslo Museum behandler dine personopplysninger når du melder deg på våre nyhetsbrev eller kjøper billetter til en av våre besøksarenaer eller arrangementer. Vi behandler også personopplysninger når du leier selskaps- eller møtelokaler hos oss, bestiller foto, melder deg inn i en av våre venneforeninger eller henvender deg til oss på andre måter. Opplysningene som lagres vil kun være det som er nødvendig for å opprettholde kontakt eller utføre tjenester, vanligvis navn og kontaktinformasjon. Behandlingsgrunnlaget vårt er samtykke fra deg, eller å oppfylle en avtale eller en rettslig forpliktelse. Det er frivillig å gi denne informasjonen til oss, men vi vil i de fleste tilfeller trenge den for å kunne besvare din henvendelse eller oppfylle avtale med deg. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrev eller trekke tilbake samtykker du har gitt til oss.

Dersom du trekker et samtykke tilbake, f.eks. retten til å behandle personopplysninger for å sende ut nyhetsbrev, vil vi ikke lenger kunne sende deg nyhetsbrev.

Vi mottar personopplysninger fra jobbsøkere i forbindelse med ansettelser. Opplysningene behandles i samsvar med Personopplysningsloven og slettes når ansettelsen er gjennomført, med mindre vi har fått aktivt samtykke til å beholde opplysningene lenger. Åpne søknader vil bli slettet senest etter seks måneder.

Oslo Museum samler inn personopplysninger i forbindelse med vårt samfunnsoppdrag. Det kan for eksempel være intervjuer, fotografier, personopplysninger som følger med gjenstander, opplysninger om givere o.l. Disse opplysningene samles inn med formål om å sikre data til historisk og vitenskapelig forskning i allmennhetens interesse. Databehandlingen skjer i henhold til Arkivloven. I bestemte prosjekter der personsensitive opplysninger innhentes, underskrives samtykkeerklæringer etter konsesjonsfullmakt fra Datatilsynet.

Museet har også et sakarkiv der noen typer henvendelser journalføres og arkiveres. Journalen kan omfatte personopplysninger. Det kan bes om innsyn i korrespondanse og saksdokumenter som inngår i museets journal med mindre bestemte unntak fra innsynsretten etter offentleglova kommer til anvendelse (f.eks. taushetsbelagte opplysninger). Lagringstid og behandling av arkivmateriale følger Arkivloven.

I tilfeller der vi ønsker å bruke foto fra våre arenaer til markedsføringsformål, vil vi alltid be gjenkjennbare personer om samtykke. Ved å skrive under samtykkeerklæring godtar du at bildet eller bildene kan brukes til definerte markedsføringsformål. Det er mulig å trekke samtykkeerklæringen, slik at Oslo Museum ikke trykker opp nytt materiale med bildet eller bildene du har avgitt samtykkeerklæring til.

Oslo Museum bruker informasjonskapsler for å generere statistikk fra Google Analytics. Cookies er små tekstfiler som nettstedet vårt lagrer på datamaskinen din for blant annet å ivareta brukervennlighet, navigasjon og analytisk kapasitet. Du kan selv velge om du vil tillate dette eller ikke, og du kan slette informasjonskapselen når du vil.

Ved å benytte våre nettsteder samtykker du til bruken av informasjonskapsler. Dersom du ikke vil akseptere bruken vår av informasjonskapsler, kan du trekke tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre at nettsidene ikke fungerer optimalt, eller at brukeropplevelsen din påvirkes.

Informasjonen brukes med mål om å forbedre din erfaring med oss. Her kan du lese om hvordan du kan slå av eller slette cookies: support.google.com.

 

Oslo Museum er per i dag til stede på Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube og X (Twitter). Ved å være medlem av disse sosiale kanalene godtar du samtidig personvernerklæringen til selskapet. Vi bruker ikke dine personopplysninger fra sosiale medier, med mindre vi informerer om dette på forhånd, for eksempel hvis du melder deg på konkurranser. Opplysningene vil i så tilfelle kun bli brukt til å kontakte deg for dette spesifikke formålet, og slettes når vi ikke lenger trenger dem.