Gjennom et vandrekart og åtte poster gjør elevene oppgaver knyttet til Frogner hovedgård sin historie som bondegård, herskapsgård og museum. De gamle bygningene og parken gjemmer spennende spor fra fortiden.

Oppgavene er varierte og spenner fra å sammenligne gamle malerier og fotografier med det man ser rundt seg og undersøke spor i bygninger og landskap, til å lese og finne svar på spørsmål og undersøke folketellinger.

Passer for: 5.–7. trinn og 8.–10. trinn
Sted: Oppmøte på Bymuseet, Frognerveien 67
Tilbys: 15. mars–15. oktober

Undervisningsopplegget gjennomføres på egenhånd uten formidler.

Tilbudet er gratis.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål fra 7. trinn og 10. trinn:

– Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

– Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn

– Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene

Gammel bygning med stor gressplen foran. Solskinn og fint vær.
Frogner hovedgård

Bymuseet og Teatermuseet ligger vakkert til i Frogner hovedgård i Frognerparken. Gården fremstår i dag som et komplett 1700-tallsanllegg med hovedbygning, driftsbygninger og et lukket gårdsrom.

I hovedbygningen kan du oppleve vakre saler og rom med interiører fra 1750–1900.

Frogner hovedgård