Oslo Museum har en forskningskoordinator og et forskningsteam som er organisert på tvers av avdelingene. Arbeidet pågår fortløpende gjennom skriftlige arbeider, aktiv innsamling, samtidsdokumentasjon, utstillingsarbeid og utvikling av nye formidlingsprosjekter.

Museets kunnskapsproduksjon foregår i stor grad i forskningssamarbeid med andre museer og relevante fagmiljøer.

Oslo Museum deltar i flere sentrale museumsnettverk i tillegg til å lede Museumsnettverket for mangfold og minoriteter.  

Oslo Museum leder Museumsnettverket for mangfold og minoriteter og deltar også aktivt i flere sentrale museumsnettverk.

Nettverket for mangfold og minoriteter

Oslo Museum leder museumsnettverket for mangfold og minoriteter (Mangfoldsnettverket), etter avtale med Kulturrådet. Mangfoldsnettverket er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

Mangfoldsnettverket og relevante prosjekter

Kontakt oss

Vil du vite mer om nettverkene og prosjektene vi leder eller er del av?

Ta kontakt med oss på post@oslomuseum.no

Kolonialforretning i Oslo 1936. Svart-hvitt.
Samlingene

Oslo Museum forvalter en av landets største fotosamlinger samt en stor samling av malerier og Oslo-portretter og en rik gjenstandssamling.

Om samlingene

Byminner

Vil du dykke dypere ned i oslohistorien? Byminner er Oslo Museums tradisjonsrike tidsskrift, som gis ut i samarbeid med Bymuseets venner.

Byminner

Ung kvinne ser i hyllene på  biblioteket
Biblioteket

Biblioteket til Oslo Museum ligger i Frognerparken i tilknytning til Bymuseet og Teatermuseet, og er Norges eneste spesialbibliotek for oslohistorie. 

Museumsbiblioteket er åpent etter avtale.

Biblioteket