Akerselva var tekstilindustriens kraftkilde. Industrien endret byen både demografisk, økonomisk, politisk og sosialt. Fabrikkbygningene og boligene er bevart, og disse danner rammen rundt undervisningen.

I dette autentiske fabrikkmiljøet formidler vi små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen. Elevene tas med i samtaler om temaer som arbeiderklassens fremvekst, om arbeiderbevegelsens krav, fagforeninger, den nye teknologien, mulighetene og optimismen, og den økonomiske vekstens betydning.

Vi tar elevene med til et besøk i en arbeiderbolig fra 1848. I en liten leilighet på 20 m2 der seks personer delte husly gis det rom for refleksjon og undring.

Elevene inviteres også med i den fargerike utstillingen på Arbeidermuseet. Her kan elevene undersøke ulike temaer fra industrihistorien gjennom kilder, litteratur og gjenstander.

Passer for: VGS
Sted: Arbeidermuseet, Sagveien 28

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Sagveien 28, 0459 Oslo
Trikk 11, 12 og 18 til Biermanns gate

Fra læreplanen i samfunnskunnskap VG1/VG2:

– Utforske og beskrive hvordan organiseringen av samfunnet og arbeidslivet i Norge har endret seg, og drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor

– Utforske og drøfte hvordan næringsgrunnlag, innovasjon og teknologi former og påvirker arbeidsliv og lokalsamfunn i Norge

– Drøfte sammenhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i et globalt og bærekraftig perspektiv

Fra læreplanen i historie VG3:

– Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden

Ung kvinne betjener vevmaskin. Sort-hvitt bilde.
Relatert utstilling: Fabrikkjenter og industriherrer

Historien om industrieventyret langs Akerselva fra midten av 1840-årene.

Mer om utstillingen