En formidler er utkledd som en streng lærerinne i sort kjole fra gamle dager. Elevene står pent og ser på.

Mysteriet Vildanden

Tematikken løgn versus sannhet settes i søkelyset når elevene ledes inn i stykket Vildanden. Er det noen ganger greit å ikke fortelle hele sannheten?

Bymuseet / Teatermuseet

8.–10. trinn
Videregående skole
Read more about ''Mysteriet Vildanden''