Kjellerlokale i et museum, hvitmalte murvegger og et glassmonter med museumsgjenstander

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

Bymuseet / Teatermuseet

Voksenopplæring
Read more about ''Ankomst Oslo''
Personer i utstilling, de peker må en modell av Akerselven

Industrien kommer

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Ute i byen

8.–10. trinn
Read more about ''Industrien kommer''