Gazi Özcan
Avdelingsleder Interkulturelt Museum
941 59 242
Gazi Øzcan er religionshistoriker og har ansvar for drift og program, kunnskapsutvikling, utstillinger, undervisning, omvisninger og andre typer formidlingstilbud på Interkulturelt Museum.
Anders Bettum
Førstekonservator
415 11 213
Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum.
Annelise Bothner-By
Seniorkurator
957 50 961
Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter.
Marte Marie Ofstad
Formidler
988 66 527
Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper.
Sissel Ødegaard
Arrangementsansvarlig
932 25 422
Sissel jobber med publikumstilbud og utleie av lokalene på Interkulturelt Museum.