Kristin Margrethe Gaukstad
Avdelingsleder dokumentasjon og samling
482 45 042
Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner.
Alexander Lindbäck
Fotoarkivar
950 34 112
Alexander arbeider med katalogisering og tilgjengeliggjøring av museets fotosamling. Han håndterer fotobestillinger og er billedredaktør for museets tidsskrift Byminner.
Cristina Gómez Baggethun
Førstekonservator i teater- og scenekunst
923 23 234
Cristina har en master i filosofi og en doktorgrad i teaterhistorie. Hun er ansvarlig for museets teater- og scenekunstsamling. Hun bidrar i tillegg til Teatermuseets utstillings- og dokumentasjonprosjekter.
Ellen Bergrem
Bibliotekar og arkivansvarlig
924 10 969
Ellen har ansvar for Oslo Museum sitt fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv.
Fredrik Birkelund
Fotograf
911 14 525
Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger.
Harald Lysakermoen
Magasinforvalter
415 84 012
Harald registrerer, organiserer og reviderer Oslo Museum samlinger.
Rune Aakvik
Fotograf
940 82 551
Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag.
Therese Hervig Johnsen
Konservator Bymuseet
930 13 946
Therese er utdannet innen kunsthistorie og konservering. Hun arbeider med museets samlinger
Thor Hovde
Samlings- og magasinforvalter
412 04 008
Thor holder orden i Oslo Museums magasiner.