Ingvild Tandberg Holtet
Avdelingsleder vertskap og forretningsdrift
926 36 303
Ingvild er leder for avdeling for vertskap og forretningsdrift på museet.
Frode Trengereid
Museumsvert
413 34 949
Frode ønsker velkommen på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum.
Hanna Høegh Berdahl
Butikkmedarbeider
Hanna hjelper deg i butikken på Frogner.
Jenny Storflor Mjøen
Arrangements- og utleiekoordinator
Jenny er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av arrangements- og utleietilbudet på Bymuseet.
Ida Sofie Daleng
Vaktleder på Bymuseet
Jonathan Rabben Stødle
Vaktleder på Bymuseet
Aleksandra Ugelstad Elnæs
Museumsvert på Bymuseet
Amina Baker
Museumsvert på Bymuseet
Aurora Thyrhaug
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Bernt Bølviken
Museumsvert på Arbeidermuseet
Betina Gran
Museumsvert på Bymuseet
Celine Lo Cascio
Museumsvert
Christopher Rudramoorty
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Dragana Kovacevic
Museumsvert på Bymuseet
Elise Adamsrød
Museumsvert på Bymuseet
Maria Norberg
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Marianne Toppe
Museumsvert på Arbeidermuseet
Martine Sem Fure
Museumsvert på Arbeidermuseet
Michel Jean Badawi
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Mohammed Ali Al-Maliky
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Olav Wiedswang
Museumsvert på Arbeidermuseet
Sebastian Løe
Museumsvert på Arbeidermuseet
Signe Linea Tandberg
Museumsvert på Bymuseet
Veronica Perez-Flores
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Yumi T. Alsaker
Museumsvert på Bymuseet