Marie Skoie
Direktør
970 64 249
Marie er direktør ved Oslo Museum. Hun er utdannet historiker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt overordnet ansvar for økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter.
Hilde Høgseth
Administrasjonssjef
995 01 587
Hilde er administrasjonssjef ved Oslo Museum, og har blant annet ansvar for økonomistyring, HR, eiendomsforvaltning, IT-tjenester og den praktiske driften av museet. Hun er utdannet innen økonomi- og administrasjon og har bred erfaring fra tilsvarende arbeid og kulturledelse.
Espen Dysvik Hagen
Avdelingsleder marked og kommunikasjon
90790077
Espen leder museets overordnede markeds- og kommunikasjonsarbeid og er ansvarlig for museets kommunikasjonskanaler. Han tar imot pressehenvendelser.
Gazi Özcan
Avdelingsleder Interkulturelt Museum
941 59 242
Gazi Øzcan er religionshistoriker og har ansvar for drift og program, kunnskapsutvikling, utstillinger, undervisning, omvisninger og andre typer formidlingstilbud på Interkulturelt Museum.
Lars Emil Hansen
Avdelingsleder by- og teaterhistorie
482 60 062
Lars Emil er kulturhistoriker, kurator og avdelingsleder for by- og teaterhistorie. Avdelingen har ansvar for programmering, kunnskapsutvikling, utstillinger, undervisning, byvandringer, omvisninger og andre typer formidlingstilbud på Bymuseet, Teatermuseet og Arbeidermuseet.
Kristin Margrethe Gaukstad
Avdelingsleder dokumentasjon og samling
482 45 042
Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner.
Ingvild Tandberg Holtet
Avdelingsleder vertskap og forretningsdrift
926 36 303
Ingvild er leder for avdeling for vertskap og forretningsdrift på museet.
Abrahaley Berhe
Personalkonsulent
922 12 585
Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker.
Aleksander Breiby Herseth
Museumspedagog
Aleksander er utdannet lektor med historie og norsk i fagkretsen. Han har ansvar for skoletilbudet på Arbeidermuseet og Teatermuseet og tar også imot andre bestillinger. Han er involvert i utstillingsarbeid, byvandringer, foredrag og arrangementer.
Alexander Lindbäck
Fotoarkivar
950 34 112
Alexander arbeider med katalogisering og tilgjengeliggjøring av museets fotosamling. Han håndterer fotobestillinger og er billedredaktør for museets tidsskrift Byminner.
Anders Bettum
Førstekonservator
415 11 213
Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum.
Anne Solveig Romedal
Administrasjonskonsulent
905 23 518
Anne Solveig er utdannet pedagog og jobber med administrative oppgaver på museet. Hun jobber også med et av museets mange satsningsområder, Møte med minner.
Annelise Bothner-By
Seniorkurator
957 50 961
Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter.
Cristina Gómez Baggethun
Førstekonservator i teater- og scenekunst
923 23 234
Cristina har en master i filosofi og en doktorgrad i teaterhistorie. Hun er ansvarlig for museets teater- og scenekunstsamling. Hun bidrar i tillegg til Teatermuseets utstillings- og dokumentasjonprosjekter.
Ellen Bergrem
Bibliotekar og arkivansvarlig
924 10 969
Ellen har ansvar for Oslo Museum sitt fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv.
Fredrik Birkelund
Fotograf
911 14 525
Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger.
Frode Trengereid
Museumsvert
413 34 949
Frode ønsker velkommen på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum.
Gro Røde
Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie
936 37 181
Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet.
Cecilie Høegh
Butikkmedarbeider
Cecilie hjelper deg i butikken på Frogner.
Harald Lysakermoen
Magasinforvalter
415 84 012
Harald registrerer, organiserer og reviderer Oslo Museum samlinger.
Jenny Storflor Mjøen
Arrangements- og utleiekoordinator
Jenny er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av arrangements- og utleietilbudet på Bymuseet.
Jonas Garson
Museumstekniker
Jorunn Sanstøl
Emerita
412 63 651
Jorunn er kunsthistoriker og bistår museet ved behov. Hun hadde i mange år ansvar for museets kunstsamling. Jorunn har skrevet flere bøker og en rekke fagartikler om Oslos kunst- og kulturhistorie.
Lars Roede
Emeritus
940 85 235
Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder.
Linken Apall-Olsen
Seniorkurator
482 58 458
Linken er kunsthistoriker og arbeider med utadrettet virksomhet på Bymuseet, blant annet omvisninger, byvandringer, foredrag og andre formidlingstilbud.
Mari Andersen Rosenberg
Kommunikasjonsrådgiver
907 57 872
Mari er kommunikasjonsrådgiver, redaktør for oslomuseum.no og jobber særlig med museets digitale kanaler og program. Hun tar imot pressehenvendelser.
Marte Marie Ofstad
Museumspedagog
988 66 527
Marte er museumspedagog med historie, kulturhistorie og religionshistorie i fagkretsen. Hun har ansvar for skoletilbudet på Bymuseet, blant annet prosjektet «På sporjakt i oslohistorien» i regi av Den kulturelle skolesekken, som tilbys alle byens fjerdeklassinger. Marte holder også byvandringer og foredrag, og er involvert i arrangementer og utstillingsarbeid.
Rune Aakvik
Fotograf
940 82 551
Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag.
Rune Thorstein
Grafisk designer / markedskoordinator
Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid.
Sissel Ødegaard
Arrangementsansvarlig
932 25 422
Sissel jobber med publikumstilbud og utleie av lokalene på Interkulturelt Museum.
Stine Sølberg
Fagkonsulent formidling
464 16 702
Stine er utdannet museolog med kunsthistorie i fagkretsen. Hun har ansvar for museets seniortilbud, og koordinerer museets publikumsprogram. Stine bidrar også i prosjekt- og utstillingsarbeid.
Therese Hervig Johnsen
Konservator Bymuseet
930 13 946
Therese er utdannet innen kunsthistorie og konservering. Hun arbeider med museets samlinger
Thor Hovde
Samlings- og magasinforvalter
412 04 008
Thor holder orden i Oslo Museums magasiner.
Øyvind Gangeskar Berge
Driftsleder
973 02 112
Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum.
Ida Sofie Daleng
Vaktleder på Bymuseet
Jonathan Rabben Stødle
Vaktleder på Bymuseet
Aleksandra Ugelstad Elnæs
Museumsvert på Bymuseet
Amina Baker
Museumsvert på Bymuseet
Aurora Thyrhaug
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Bernt Bølviken
Museumsvert på Arbeidermuseet
Betina Gran
Museumsvert på Bymuseet
Celine Lo Cascio
Museumsvert
Christopher Rudramoorty
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Dragana Kovacevic
Museumsvert på Bymuseet
Elise Adamsrød
Museumsvert på Bymuseet
Maria Norberg
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Marianne Toppe
Museumsvert på Arbeidermuseet
Martine Sem Fure
Museumsvert på Arbeidermuseet
Michel Jean Badawi
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Mohammed Ali Al-Maliky
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Olav Wiedswang
Museumsvert på Arbeidermuseet
Sebastian Løe
Museumsvert på Arbeidermuseet
Signe Linea Tandberg
Museumsvert på Bymuseet
Veronica Perez-Flores
Museumsvert på Interkulturelt Museum
Yumi T. Alsaker
Museumsvert på Bymuseet