Mari Andersen Rosenberg
Fungerende avdelingsleder marked og kommunikasjon
907 57 872
Mari er kommunikasjonsrådgiver og for tiden fungerende avdelingsleder for marked og kommunikasjon på museet. Hun er ansvarlig for museets kommunikasjonsarbeid og -kanaler og tar i mot pressehenvendelser.
Rune Thorstein
Grafisk designer / markedskoordinator
Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid.