Hilde Høgseth
Administrasjonssjef
995 01 587
Hilde er administrasjonssjef ved Oslo Museum, og har blant annet ansvar for økonomistyring, HR, eiendomsforvaltning, IT-tjenester og den praktiske driften av museet. Hun er utdannet innen økonomi- og administrasjon og har bred erfaring fra tilsvarende arbeid og kulturledelse.
Abrahaley Berhe
Personalkonsulent
922 12 585
Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker.
Anne Solveig Romedal
Administrasjonskonsulent
905 23 518
Anne Solveig er utdannet pedagog og jobber med administrative oppgaver på museet. Hun jobber også med et av museets mange satsningsområder, Møte med minner.
Ellen Bergrem
Bibliotekar og arkivansvarlig
924 10 969
Ellen har ansvar for Oslo Museum sitt fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv.
Jonas Garson
Museumstekniker
Øyvind Gangeskar Berge
Driftsleder
973 02 112
Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum.