Marie Skoie
Direktør
970 64 249
Marie er direktør ved Oslo Museum. Hun er utdannet historiker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt overordnet ansvar for økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter.