Lars Emil Hansen
Avdelingsleder by- og teaterhistorie
482 60 062
Lars Emil er kulturhistoriker, kurator og avdelingsleder for by- og teaterhistorie. Avdelingen har ansvar for programmering, kunnskapsutvikling, utstillinger, undervisning, byvandringer, omvisninger og andre typer formidlingstilbud på Bymuseet, Teatermuseet og Arbeidermuseet.
Aleksander Breiby Herseth
Museumspedagog
Aleksander er utdannet lektor med historie og norsk i fagkretsen. Han har ansvar for skoletilbudet på Arbeidermuseet og Teatermuseet og tar også imot andre bestillinger. Han er involvert i utstillingsarbeid, byvandringer, foredrag og arrangementer.
Gro Røde
Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie
936 37 181
Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet.
Line Rogstad Wikan
Museumspedagog
Line er kunsthistoriker og museumspedagog på Bymuseet. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar imot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen.
Linken Apall-Olsen
Seniorkurator
482 58 458
Linken er kunsthistoriker og arbeider med utadrettet virksomhet på Bymuseet, blant annet omvisninger, byvandringer, foredrag og andre formidlingstilbud.
Marte Marie Ofstad
Formidler
988 66 527
Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper.
Stine Sølberg
Fagkonsulent formidling (vikar)
Stine koordinerer museets publikumsprogram og formidler til skoleklasser og andre grupper som besøker museet. Hun bidrar også i prosjekt- og utstillingsarbeid. Stine har master i museologi med kunsthistorie i fagkretsen.