Personer i utstilling

Industrien kommer

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Ute i byen

8.–10. trinn
Read more about ''Industrien kommer''