Hva er Oslo Museum?

Stiftelsen Oslo Museum ble etablert i 2006 som en sammenslutning av Bymuseet, Teatermuseet og Interkulturelt Museum, og er et kulturhistorisk museum for temaer som Oslos historie, teaterhistorie og kulturelt mangfold i Norge. Arbeidermuseet ble opprettet i 2013 som en del av Oslo Museum. 

Oslo Museum skal være en attraktiv og relevant møteplass i den mangfoldige storbyen Oslo. Museet tilbyr blant annet utstillinger, familiearrangementer, debatter, foredrag og byvandringer.

Museet forvalter en av landets største fotosamlinger, har en stor samling av malerier og Oslo-portretter, og en kulturhistorisk samling som også inkluderer intervjumateriale. Les mer om samlingene

Museet er i hovedsak finansiert av Oslo kommune og Kulturdepartementet. I tillegg mottar museet prosjektmidler fra forskjellige offentlige instanser og private stiftelser. Årsmeldinger og vedtekter finner du her