Kjøkkenet er det rommet som har endret seg mest opp gjennom årene. Fra å være en grue i stua til å bli et eget rom i huset.

Utviklingen av tekniske hjelpemidler har revolusjonert kjøkkenet de siste to hundre årene. Fra å ha en åpen ildplass til å få komfyr, spiskammers til kjøleskap og fra bøtter med vann til innlagt vann i kranen.

Stadig har kjøkkenet hatt en viktig plass i leiligheten, men størrelsen har endret seg betydelig. Fem kjøkken  fra middelalderen  til 1950 er bygget opp i utstillingen. Kanskje kjenner du igjen byggestil, innhold eller detaljer fra eget eller andres kjøkken?

Støttet av:

Praktisk Informasjon