Vil du oppleve kostymer som ble brukt på scenen i Christiania på 1700-tallet? «Forvandlingens kunst» gir deg et innblikk i teaterproduksjon og du får se kostymer og fotografier fra forestillinger som har formet teaterhistorien i Norge.

Holberg har en sentral plass i utstillingen og Leonore-kostymet er et av de eldste kostymene. Rekvisitter og kostymer fra historiske skuespill som «Dronning i tusen dager», «Maria Stuart i Skottland» og «Lærka Jean d’ Arc» er utstilt sammen med Rita Toris ballettkostyme som «Sylfiden». Skuespiller Henny Moan fra «De dødes tjern» forteller om da hun var elev ved Statens Teaterskole.

Originale scenografimodeller fra stykker av Ibsen og Shakespeare og fotografier av skuespillere i forskjellige roller gir deg en smakebit på livet i teatrene.

Tittelen på utstillingen speiler teaterets mulighet til å skape en illusjon der publikum er medskapende.

 

Praktisk Informasjon