Oppdag skatter fra kostyme og modell-samlingen som spenner fra Christiania på 1700-tallet via Paris i mellomkrigstiden og fram til vår egen tid. «Forvandlingens kunst» gir innblikk i teaterproduksjon og hvordan kostymer og scenografi transformerer scenen.

I teater er alt mulig! Gjennom skuespillere og andre teaterkunstneres illusjonsmakeri og publikums innlevelse forvandles tid og rom: en vanlig kvinne blir til et overjordisk vesen og pynteknapper blir til edelstener.

Du får se Leonore-kostymet som ble brukt i Holbergs Den stundesløse – et av de eldste kostymene i Teatermuseets samling. Rekvisitter og kostymer fra historiske skuespill som «Dronning i tusen dager», «Maria Stuart i Skottland» og «Lærka Jean d’ Arc» er også utstilt sammen med dansepionéren Rita Toris kostyme brukt i «Sylfiden» og andre ballettkostymer. Originale modeller fra oppsetninger av Ibsen og Shakespeare viser hvordan scenografi har forandret seg over tid.

Fotografier av skuespillere i forskjellige roller gir en introduksjon til historiske skikkelser i norsk teater og skuespiller Henny Moan fra «De dødes tjern» forteller om da hun var elev ved Statens Teaterskole.

ENGLISH

Vil du bestille omvisning i Forvandlingens kunst? Se mer her

Støttet av:

Praktisk Informasjon