Oppdag skatter fra kostyme og modell-samlingen som spenner fra Christiania på 1700-tallet via Paris i mellomkrigstiden og fram til vår egen tid. «Forvandlingens kunst» gir innblikk i teaterproduksjon og hvordan kostymer og scenografi transformerer scenen.

I teater er alt mulig! Gjennom skuespillere og andre teaterkunstneres illusjonsmakeri og publikums innlevelse forvandles tid og rom: en vanlig kvinne blir til et overjordisk vesen og pynteknapper blir til edelstener.

Du får se Leonore-kostymet som ble brukt i Holbergs Den stundesløse – et av de eldste kostymene i Teatermuseets samling. Rekvisitter og kostymer fra historiske skuespill som «Dronning i tusen dager», «Maria Stuart i Skottland» og «Lærka Jean d’ Arc» er også utstilt sammen med dansepionéren Rita Toris kostyme brukt i «Sylfiden» og andre ballettkostymer. Originale modeller fra oppsetninger av Ibsen og Shakespeare viser hvordan scenografi har forandret seg over tid.

Fotografier av skuespillere i forskjellige roller gir en introduksjon til historiske skikkelser i norsk teater og skuespiller Henny Moan fra «De dødes tjern» forteller om da hun var elev ved Statens Teaterskole.

Vil du bli med på kuratoromvisning søndag 24. oktober kl. 14? Les mer

ENGLISH

Praktisk Informasjon