Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

Uenighetsfellesskapet er et prosjekt i regi av Nasjonalt museumsnettverk for minoriteter og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket), koordinert av Oslo Museum; Interkulturelt Museum. Uenighetsfellesskap er egentlig et annet ord for demokrati. Begrepet utfordrer idealet om at alle må være enige, og ser heller på uenighet og konflikt som noe verdifullt, så lenge vi er enige om spillereglene.

Mangfoldsnettverket er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolleprogram. Med uenighetsfelleskap som tematisk overbygning har 11 ulike museer utforsket museene som arenaer for meningsbrytning.


Prosjektdeltagere: Perspektivet Museum, Varanger Museum, Anno Museum; Glomdalsmuseet, Kulturhistorisk Museum – UIO, Museet Midt, Museene i Akershus (MIA) – Linderud gård, Oslo Museum; Interkulturelt Museum, Randsfjordmuseet, Museene i Sogn og Fjordane (MISF), Nasjonalmuseet, Nord-Troms Museum.

Prosjektansvarlig: Annelise Bothner-By, Oslo Museum – abb@oslomuseum.no