2019–2021 jobbet Mangfoldsnettverket med fellesprosjektet «Uenighetsfellesskapet». Begrepet utfordrer idealet om at alle må være enige, og ser heller på uenighet og konflikt som noe verdifullt, så lenge vi er enige om spillereglene. Med uenighetsfelleskap som tematisk overbygning har 11 ulike museer utforsket museene som arenaer for meningsbrytning.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolleprogram.

Uenighethetsfellesskap i museene av Anders Bettum i Nordisk museologi i 2021

Uenighetsfellesskapet: Enige om å være uenige: Lene Christensen skriver om prosjektet i Museumsnytt 

Uenighetsfellesskap: Spørsmål, betraktninger og lærdom: Kulturarbeider og frilansjournalist Selma Benmalek deler sine spørsmål og betraktninger rundt erfaringene som ble delt under fagseminaret «Uenighetsfelleskapet» i 2021, og hva andre i kulturfeltet kan lære fra dette prosjektet [PDF]

Museumsforbundet, Perspektivet Museum, Varanger Museum, Anno Museum; Glomdalsmuseet, Kulturhistorisk Museum – UIO, Museet Midt, Museene i Akershus (MIA); Linderud gård, Oslo Museum; Interkulturelt Museum, Randsfjordmuseet, Museene i Sogn og Fjordane (MISF), Nasjonalmuseet, Nord-Troms Museum

Prosjekter

Her kan du lese mer om de 13 delprosjektene under Uenighetsfellesskapet.

Alle prosjekter

Nettverket for mangfold og minoriteter

Museumsnettverket for mangfold og minoriteter (Mangfoldsnettverket) er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter. Oslo Museum er koordinator for nettverket.

Om Mangfoldsnettverket

En person fra Oslo Museum intervjuer en mann som holder et barn i hånden. Fargerik bil i bakgrunnen.
Forskning og kunnskapsutvikling

En del av Oslo Museums formål er å utvikle ny kunnskap om Oslos historie, teaterhistorie, kulturelt mangfold og kunnskap om egne samlinger.

Museet deltar i flere sentrale museumsnettverk i tillegg til å lede Museumsnettverket for mangfold og minoriteter.

Nettverk og prosjekter