Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

2019–2021 jobbet Mangfoldsnettverket med fellesprosjektet «Uenighetsfellesskapet». Uenighetsfellesskap er egentlig et annet ord for demokrati. Begrepet utfordrer idealet om at alle må være enige, og ser heller på uenighet og konflikt som noe verdifullt, så lenge vi er enige om spillereglene.

Med uenighetsfelleskap som tematisk overbygning deltok 11 museer i hele landet i prosjektet. De utforsket museene som arenaer for meningsbrytning på ulike måter. Lær mer om de ulike prosjektene her: uenighetsfellesskapet.no

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolleprogram.

 


Prosjektdeltagere: Perspektivet Museum, Varanger Museum, Anno Museum; Glomdalsmuseet, Kulturhistorisk Museum – UIO, Museet Midt, Museene i Akershus (MIA) – Linderud gård, Oslo Museum; Interkulturelt Museum, Randsfjordmuseet, Museene i Sogn og Fjordane (MISF), Nasjonalmuseet, Nord-Troms Museum.

Prosjektansvarlig: Annelise Bothner-By, Oslo Museum – abb@oslomuseum.no