Mangfoldsnettverket er et nasjonalt fagnettverk som har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.  

Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

Prosjektperiode: 2019–2021
Prosjektleder: Annelise Bothner-By

Mer om prosjektet

Samlingenes mange stemmer

Hvilke historier løfter museene fram gjennom sitt dokumentasjons- og formidlingsarbeid? Hvem er ikke representert? Prosjektet retter søkelyset mot mangfold i utviklingen og formidlingen av museenes samlinger.

Prosjektperiode: 2022–2024
Prosjektleder:
Anders Bettum

Mer om prosjektet

Et inkluderende museum

Boken «Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis» kom ut på Museumsforlaget i 2018, og er skrevet i regi av Mangfoldsnettverket. Artikkelsamlingen gir en oversikt og analyse av tiltak for inkludering av minoritetsgrupper ved ni ulike museer rundt om i Norge de siste ti årene.

Prosjektperiode: 2016–2018
Prosjektleder:
Anders Bettum (Oslo Museum)
Redaktører: Anders Bettum (Oslo Museum), Thomas Walle (Musea i Sogn og Fjordane) og Kaisa Maliniemi (Varanger Museum).

Boken er i salg ved museumsbutikken på Frogner og kan lånes i Oslo Museums bibliotek. Den kan også bestilles direkte fra Museumsforlaget.