Mangfoldsnettverket

Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

Mer om Mangfoldsnettverket her.

Prosjekter

“Et inkluderende museum”

Boken «Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis» kom ut på Museumsforlaget i 2018, og er skrevet i regi av Mangfoldsnettverket.

Se mer →

Uenighetsfellesskapet

Hvordan kan fokus på ulikhet, motstand og friksjon virke utviklende i museenes minoritets- og mangfoldsarbeid? Og hvordan kan museene selv ivareta og fremme meningsmangfoldet?

Se mer →