Oslo Museum har inngått en avtale med Kulturrådet om å være ansvarsmuseum for Nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket).

Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet, gjennom å skape møteplasser, utveksle erfaringer og gjennomføre prosjekter.

 

Minoriteter og inkludering
Mangfoldsnettverket jobber for tiden med et bokprosjekt om inkludering av ulike kulturelle minoriteter i norske museer. Ni museer fra ulike steder i landet bidrar med sine erfaringer i tilknytning til utstillingsproduksjon, formidling, samling og ansettelsespolitikk. Boken vil også romme refleksjoner over inkludering – og ekskluderingsstrategier i det norske samfunn i fortid og nåtid, og vil således være av relevans også utenfor museumsverdenen.