Mann på sykkel med retning mot Beierbrua. To biler, en fra Sagene-siden og en fra Torshovsiden er i ferd med å krysse selve brua. Sort-hvitt foto.

Om hundre år er allting glemt?

Hvilke motiver fra Sagene i dag minner oss om historien 100 år tilbake i tid? Og hva står igjen for å fortelle historien om 100 år fra nå?

Arbeidermuseet

13. juni 2024 - 31. desember 2024

Utstillinger
Read more about ''Om hundre år er allting glemt?''