På omvisningen legger vi særlig vekt på å presentere hovedtrekk ved byutviklingen og bli kjent med noen av menneskene som har bodd i eller flyttet til Oslo i løpet av disse 1000 årene. Hør om middelalderbyen Oslo, 1600-tallets Christiania, 1800-tallets nye hovedstad og industriby, østkant og vestkant, 1900-tallets sosiale boligbygging, drabantbyutbyggingen fra rundt 1950, og nyere innvandring, byfornyelse og byvekst fra 1970-årene og framover.

Utstillingen og omvisningen egner seg både for de som ikke kjenner byens historie så godt fra før og mer «viderekommende».

Sted: Bymuseet, Frognerveien 67
Bestilling: omvisning@oslomuseum.no

Omvisningen passer for grupper opp til 25 personer. Er gruppen større må vi dele i flere grupper, og eventuelt kombinere besøket med omvisning i andre utstillinger.

Dagtid (frem til kl. 16)
Minimumspris: kr 1500
8–15 personer: kr 200 per pers
16–25 personer: kr 3 500
Grupper over 25 personer: etter avtale (min. kr. 3 500)

Prisen inkluderer inngang til museet.

Ettermiddag/kveld (16–20)
Minimumspris: kr 2000
8–15 personer: kr. 250 per person
16–25 personer: kr 4 500
Grupper over 25 personer: etter avtale

Prisen inkluderer inngang til museet. Utgifter til vakthold kommer i tillegg.

Ta kontakt for konkret tilbud.

Lang, smal gang med malte portretter på venstre side. Til høyre skimtes et utstillingsområde med gjenstander.
Relatert utstilling: OsLove – byhistorie for begynnere

Bli kjent med Oslos historie gjennom 1000 år, fra middelalderen til i dag.

Mer om utstillingen