Vi utforsker bydelen som en del av historien om industrialiseringen og urbaniseringen av Oslo fra midten av 1800-tallet og framover. Vi tar også for oss debatten om Grünerløkkas framtid i mellom- og etterkrigstiden, og 1970-tallets kamp for bevaring.

Avslutningsvis ser vi på forandringen Grünerløkka gikk gjennom på 1980- og 90-tallet, da bydelen gikk fra å være «fargerik og mangfoldig» til å bli «hipp, ung og trendy», slik avisene formulerte det.

Foto: Ottar Gladtvet / Oslo Museum

Oppmøte: Ved studentsiloen i Marselis gate
Bestilling: omvisning@oslomuseum.no

Dagtid (frem til kl. 16)
Minimumspris: kr 1500
8–15 personer: kr 200 per pers
16–25 personer: kr 3 500
Grupper over 25 personer: etter avtale (min. kr. 3 500)

Prisen inkluderer inngang til museet.

Ettermiddag/kveld (16–20)
Minimumspris: kr 2000
8–15 personer: kr. 250 per person
16–25 personer: kr 4 500
Grupper over 25 personer: etter avtale

Prisen inkluderer inngang til museet. Utgifter til vakthold kommer i tillegg.

Ta kontakt for konkret tilbud.