Velkommen til Bymuseet

Oslos historie, aktuell byutvikling og menneskene i byen

Åpningstider:
Tirsdag - søndag kl. 11-16