Velkommen til Bymuseet

Oslos historie, aktuell byutvikling og menneskene i byen.

Din trygghet er viktig for oss, og vi legger derfor til rette for et smittevernsikkert besøk.

Åpningstider:
Tirsdag til søndag kl. 11–16