Velkommen til oss! Alle våre utstillinger er åpne. Info om Covid-19 og smittevern

Velkommen til Bymuseet

Oslos historie, aktuell byutvikling og menneskene i byen.

Åpningstider: Tirsdag til søndag kl. 11–16.
Gratis inngang hver lørdag.