I forbindelse med Sarah Kazmis utstilling «Cooking, Time?» på Interkulturelt Museum, inviterer vi til panelsamtale om behandlingen av innvandringshistorie fra Pakistan til Norge.

Selv om innvandringen fra Pakistan til Norge startet på slutten av 60-tallet og tidlig 70-tallet, fortsetter historikere å stille spørsmål ved makt, autensitet og kultursensitivitet når det kommer til hvordan vi arkiverer, registrerer og skriver om denne historien.

Paneldeltakerne deler sitt eget arbeid relatert til historieskriving og arkivarbeid knyttet til pakistansk innvandring til Norge. Hvilke utfordringer ser de når det kommer til skriving og omskriving av historien? Panelsamtalen belyser tidligere praksiser og fremtidige muligheter for historiefortelling. Samtalen modereres av Noor Bhangu, kurator i utstillingen «Cooking, Time?».

Shazia Majid er journalist og prisbelønnet forfatter. Hun har blant annet skrevet boken «Ut av skyggene», der hun bruker sin egen familiehistorie som inngang til å fortelle historien om innvandring og integrering fra et feministisk perspektiv.

Arnfinn Midtbøen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring, integrasjon og etnisk ulikhet. Sammen med Aud Korbøl står han bak boken «Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970–1973».

Thomas Walle er sosialantropolog og avdelingsdirektør for forskning og bevaring i Musea i Sogn og Fjordane. Tidligere var han konservator ved Norsk Folkemuseum og jobbet med samlingen knyttet til pakistansk-norsk migrasjonshistorie. Han behandler museenes historieskrivning og inkluderingsstrategier og er blant annet medredaktør for antologien «Et inkluderende Museum – Kulturelt Mangfold i praksis.»

Noor Bhangu er kurator og doktorgradstipendiat som arbeider med prosjekter som behandler kulturmøter og diasporatematikk i et postkolonialt perspektiv.  

Tid: Torsdag 2. mai kl. 18
Sted: Interkulturelt Museum, Tøyenbekken 5
Pris: Gratis

Tøyenbekken 5, 0188 Oslo
T-bane til Grønland

Dresskledde pakistanske menn sitter på stoler i en stor sal. Sort-hvitt-foto stedvis fargelagt i rosa og blå.
Relatert utstilling: Cooking, Time?

Hvordan har innvandringen fra Pakistan til Norge på 1960- og 1970-tallet blitt erfart, fortalt og bevart? Gjennom ulike kunstneriske uttrykk, og med mat og mattradisjoner som gjennomgangstema, utforskes historien og kildene som har blitt brukt til å fortelle den.

Om utstillingen