I 2024 er det 100 år siden Arbeidernes idrettsforbund (AIF) ble stiftet. Hva var motivasjonen bak dette, og hvordan gikk det?

Hør om masseidrett, rekruttering og politiske motsetninger.

Ved historikere Bernt Bølviken og Finn Olstad.

Arrangementet er et samarbeid mellom Oslo Museum, Bydel Sagene, LO i Oslo og Tøyen, Grønland og Enerhaugen historielag.

Tid: Onsdag 13. mars kl. 18
Sted: Sagene samfunnshus, Kaysalen, Kristiansands gate 2
Pris: Gratis

Sagene samfunnshus, Kaysalen, Kristiansands gate 2

Visste du at...?

Visste du at arbeiderbevegelsen før andre verdenskrig hadde sitt eget idrettsforbund og sin egen "Holmenkollstafett", satset tidlig på kvinneidrett og regnet bridge og sjakk som sport?