Hvordan kan kunst bidra til å bearbeide Covid-19-pandemien som kollektivt traume? Og hvordan kan vi utnytte pandemien som en hendelse som viste oss at en annen verden er mulig?

PointCounterPoint er et kunstaktivistisk prosjekt og utstilling på Interkulturelt Museum, som tar for seg de politiske og sosiale etterdønningene av covid-19. I utstillingen granskes opplevelsen av pandemien og dens mange konsekvenser fra kunstneres perspektiv.

Hadde det vært mulig med andre post-pandemiske virkeligheter? Hvordan kan vi se på det vi har erfart som en mulighet? Og hva hadde vi gjort annerledes hvis det skjedde igjen?

Utstillingen viser arbeider, særlig tekstilkunst, som responderer på pandemien, inkludert meningsbrytninger og frustrasjoner rundt restriksjoner, konspirasjonsteorier og protestplakater.

Covid-19 etterlot seg et kollektivt traume. Vi ønsker å glemme og gå videre. Samtidig krystalliserte pandemien eksisterende problemer: Sosiale og økonomiske ulikheter ble gjenspeilet og forsterket, den politiske håndteringen av pandemien skapte polariserte fronter, unge mistet deler av ungdommen og eldre ble utsatt for isolasjon og ensomhet.

Pandemien bød på en sjanse til å skape en ny virkelighet – men grep vi egentlig denne muligheten? Eller aksepterte vi en retur til normalen?

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 2. november kl. 18 på Interkulturelt Museum

Kunstnere: Lisa Pacini, Julie Skarland, Gidsken Braadlie, Tore Magne Gundersen, Astrid Runde Saxegaard og Andrea Galiazzo. Flere kunstnere vil inviteres inn etter hvert.

I forbindelse med utstillingen vil det bli arrangert workshops og paneldiskusjoner som utforsker ulike «points» og «counterpoints» – det vil si argumenter og motargumenter – i diskusjoner som har oppstått under og etter pandemien.

Praktisk Informasjon