Bli med på en reise gjennom tid og rom – tilbake til Ibsens Kristiania, i byen og på teateret. Tematikken løgn versus sannhet settes i søkelyset når elevene ledes inn i stykket Vildanden. Er det noen ganger greit å ikke fortelle hele sannheten?

Mysteriet Vildanden har som ambisjon å skape et engasjerende læringsrom ved bruk av dramapedagogiske metoder og museets faglige kompetanse. Museet byr på en spennende og mystisk introduksjon til Vildanden og Ibsens litterære verden og samtid, uten at vi røper hele handlingen.

Opplegget består av en introduksjon til Ibsens litterære landskap, det borgerlige Kristiania, en tidsreise til 1884 og en litt annerledes presentasjon av stykkets karakterer. Vi setter Vildanden på scenen, med enkel kostymebruk, rolletolkning og utdrag fra manus. På veien får elevene en gåte de må prøve å finne et svar på, men det er kanskje ikke så enkelt?  

Passer for: 10. trinn og VGS
Sted: Teatermuseet, Frognerveien 67
Tilbys: Hele året
Varighet: 90 minutter

Tilbudet krever ingen forkunnskaper om stykket og fungerer godt som en introduksjon til realismen og Ibsen. Det fungerer også godt som en repetisjon og utdyping for de som alt kjenner til stykket. Forslag til etterarbeid sendes ut til skolene.

Gratis for osloskolene
AKS, SFO, barnehager, private skoler og utenbys klasser: kr. 750,-

Frognerveien 67, 0266 Oslo
Trikk 12 eller buss 20 til Frogner plass. Alle t-banelinjer til Majorstuen.

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

– Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter VG3:

– Analysere og tolke romaner, noveller, drama, lyrikk og sakprosa på bokmål og nynorsk fra 1850 til i dag og reflektere over tekstene i lys av den kulturhistoriske konteksten og egen samtid

– Utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn