Tradisjonen tro inviterer vi til 1. mai-vandring med Bernt Bull, tidligere styreleder i Oslo Museum.

«Det 19. århundrets by: Skitne fabrikker, mørke bakgårder, trange gater. Sykdom. Uhygge. Rovdrift på mennesker og natur.  Den nye by: Hygieniske arbeidsplasser, boliger i parker. Sunnhet. Trivsel. Naturen som ramme om og grunnlag for liv og virke». – Erik Rolfsen (1905–1992), i Byggekunst, 1940.

Slik oppsummerte senere plansjef, Erik Rolfsen, visjonene for fremtidens by i 1940. Tankene delte han med mange arkitekter og politikere fra tiden rundt første verdenskrig, og de gjorde seg gjeldende innen arkitektur og byplanlegging langt inn i etterkrigstiden.

Mellom 1850 og 1900 ble folketallet i Oslo femdoblet. Men boligbyggingen kunne ikke holde tritt – byggegrunnen ble intenst utnyttet, det ble satt opp små «hytter» og skur i utkanten av byen og industriavfall og avløpsvann gikk urenset i vassdragene. Hvilke konsekvenser fikk dette for Oslo og menneskene som bodde her? Hvordan skulle byen løse boligutfordringene?

Hør om kampen mot klasseforskjeller, skiftende boligidealer og standarder for boligbygging, boligpolitikk og boligideologi – og se eksempler på hva som faktisk har blitt bygget de siste 150 årene.

Tid: Onsdag 1. mai kl. 14.30
Oppmøtested: Utenfor Arbeidermuseet, Sagveien 28
Varighet: Rundt 120 minutter
Pris: Gratis

Arbeidermuseet, Sagveien 28

Byvandringer

Oslo Museum tilbyr flere ulike byvandringer gjennom hele året. Se alle vandringene her.

Byvandringer

En guide snakker til tilhørere. I bakgrunnen et stort gult trebygg.
Omvisninger og byvandringer på bestilling

Vil du bestille en privat byvandring eller omvisning i en av våre utstillinger? Vi tilbyr ulike omvisninger og byvandringer på forespørsel for grupper, i tillegg til skreddersydde turer. Opplev museet og byen med våre dyktige formidlere.

Omvisninger og byvandringer på bestilling