Bymuseet inviterer til erindringstilbud for personer med demens. Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å vekke gode minner og erindringer fra de eldres eget liv.

Fortelling, berøring, lukt, smaksopplevelser setter erindringsprosessen i gang og gjør at deltagerne får oppleve gjenkjennelse, mestring og gode stunder med oss på museet.

Bymuseet tilbyr opplegget i tre utstillinger

Søttitallet
Denne utstillingen byr på en smakebit av moten, interiøret, maten og følelsen av 70-tallet. Gruppen tas med på en fargerik opplevelse men kjente gjenstander, klær, musikk og levende bilder.

Gamlekjøkkenet i Frogner hovedgård
Gamlekjøkkenet i herregården danner rammen for besøket. Her finner man alt fra åpen grue til det første kjøleskapet. Med gjenstander fra manns minne tar vi praten om hverdagsliv og høytider, morsrollen og maten. Og det blir selvsagt servert kaffe og kake.

Kjøkkenveien til historien
Her kan deltagerne oppleve kjøkkenets historie fra 1800-tallet og frem til i dag. Vi setter fokus på perioden fra 1900 til 1960-tallet og tar med kjøkkenutstyr som vi utforsker sammen. Hvordan har tingene blitt brukt og hvem brukte dem? Gjennom berøring, lyder og lukter framkalles minner som kan deles, til glede for alle i gruppen.

Tilbudet er gratis for dagsentre og sykehjem

Tilbudet er støttet av den kulturelle spaserstokken

Bestilling: Anne Solveig Romedal asr@oslomuseum.no / 23 28 41 70 /92

Praktisk Informasjon