Arbeidermuseet tilbyr et inspirerende formidlingsopplegg for spreke eldre: minivandring i fabrikkmiljøet på Sagene og omvisning i Arbeidermuseet.

Engasjerte formidlere forteller om industrieventyr på Sagene, om arbeiderminner – fra gründervisjoner til fabrikkjentenes strev.

Underveis kan publikum dele egne erfaringer, eksempelvis knyttet til oppvekst, arbeidsliv og boforhold før i tiden.

Bestilling: senior@oslomuseum.no / 23 28 41 74

Praktisk Informasjon