Bestilling

Reidun A. Johannessen 94 08 39 82 / raj@oslomuseum.no

Se for deg at du våkner en morgen og alt er forandret.

En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg fritt. Skolen er stengt, idrettslaget er overtatt av nye ledere, klassekamerater forsvinner, du må passe på hvem du snakker med og hva du sier høyt. Og hvordan blir det egentlig med alt du har gledet deg til dette året? Må du bare glemme skoleballet og russefeiringen?

Bymuseet inviterer til en skoletime utenom det vanlige. Ved hjelp av tidsvitners fortellinger får elevene innblikk i en okkupert Oslo-hverdag. Elevene deles på forhånd inn i grupper, og hver gruppe får utdelt en skoleveske og et oppgavekort. Ut fra innholdet i skoleveska og oppgavene de får, møter elevene på ulike problemstillinger og dilemmaer, og oppdager kanskje at valgene de tar får uante konsekvenser.

Les mer om utstillingen “Krig og hverdagsliv” her.

 


Fagdager: Okkupasjonshistorie i nærmiljøet (våren 2021)

Er klasseturen til utlandet avlyst? Hva med litt faglig påfyll utenfor klasserommet? Bli med på en dagstur til kulturinstitusjoner og kulturarvsteder i egen by! HL-senteret, Jødisk Museum og Bymuseet tilbyr denne våren pakkeløsninger for skoleklasser helt gratis. Les mer om tilbudet og bestill her.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

– Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet og beskrive korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter Vg3:

– Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

– Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Praktisk Informasjon