Bymuseet

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

På forespørsel

Se mer →
Voksenopplæring

Arbeidermuseet

Arbeiderhistorie og tekstilindustri

Bli med på en reise tilbake i tid! Minivandring, utstillingsopplevelse og besøk i arbeiderboligen Brenna.

På forespørsel

Se mer →
Voksenopplæring

Interkulturelt Museum

Hjertebank: Voksenopplæring

Det er mange måter å leve sammen på i Oslo i dag. Besøk utstillingen Hjertebank og lær mer!

Se mer →
Voksenopplæring

Typisk dem: Voksenopplæring

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige?

Se mer →
Voksenopplæring