Bymuseet

Antirasisme: fortid, nåtid og fremtid

Et undervisningstilbud om antirasisme, historiske forhold, protest, ytringsfrihet og demokrati.

Se mer →
VGS, ungdomsskole (10. trinn) og voksenopplæring (B2-nivå)

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

Se mer →
Voksenopplæring

Arbeidermuseet

Arbeiderhistorie og tekstilindustri

Bli med på en reise tilbake i tid! Minivandring, utstillingsopplevelse og besøk i arbeiderboligen Brenna.

Se mer →
Voksenopplæring

Interkulturelt Museum

Typisk dem: Voksenopplæring

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige?

Se mer →
Voksenopplæring