Bymuseet

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

På forespørsel

Se mer →
Voksenopplæring

Arbeidermuseet

Arbeiderhistorie og tekstilindustri

Bli med på en reise tilbake i tid! Minivandring, utstillingsopplevelse og besøk i arbeiderboligen Brenna.

På forespørsel

Se mer →
Voksenopplæring