Oslo Museum - Program

Skoletilbud

Skoletilbud for videregående

Arbeidermuseet

10. trinn og VGS: 70-tallet: Tenke sjæl!

Bymuseet

Byhistorie for de minste

Bymuseet

10. trinn og VGS: Mysteriet Vildanden

Teatermuseet

Dyr i byen

Bymuseet

8.-10. trinn: Arbeiderliv og industrihistorie

Arbeidermuseet

8.–10. trinn og VGS: Hvilke fordommer har du? Typisk dem

Interkulturelt Museum

5.−7. trinn: Byhistorie

Bymuseet

Voksenopplæring: Ankomst Oslo

Bymuseet: På forespørsel

Voksenopplæring: Arbeiderhistorie og tekstilindustri

Arbeidermuseet

Barnehagetilbud: Møt hesten Hallvard, en ekte arbeidsgamp på fabrikken

Arbeidermuseet

8.–10. trinn og VGS: Byvandring på Grønland

Interkulturelt Museum

Utstilling

Forvandlingens kunst

Teatermuseet: Fra 2. februar

Søttitallet

Bymuseet: Tirsdag - søndag kl. 11–16

Dyr i byen

Bymuseet: Tirsdag-søndag 11-16

The Golden Wish

Interkulturelt Museum: Fra 17. oktober 2019

Head, Hand, Eye

Interkulturelt Museum: Fra 5. desember

TYPISK DEM

Interkulturelt Museum

Arbeiderstrøk

Arbeidermuseet: Fra 25. september

OsLove – byhistorie for begynnere

Bymuseet: Fast utstilling

Kjøkkenveien til historien

Bymuseet

Fabrikkjenter og industriherrer

Arbeidermuseet

Teaterutstilling

Teatermuseet

Foredrag / Debatt

Boklansering: Elg i solnedgang

Bymuseet: Onsdag 4. mars kl. 18-20

Mat og Viten

Interkulturelt Museum: Tirsdag 25. februar kl. 19-21

Suppe og historie

Arbeidermuseet: Torsdager kl. 12 fra 9. januar – 2. april

Hønse-Lovisas hus

Arbeidermuseet

Rolf Strangers kulturfond 2019

Bymuseet

Omvisning

Omvisninger på Bymuseet

Bymuseet

Bestille omvisning?

Bymuseet: På forespørsel

Omvisninger på Arbeidermuseet og i arbeiderboligen “Brenna”

Arbeidermuseet: Lørdager og søndager kl. 12 og 14

Omvisninger på Interkulturelt Museum

Interkulturelt Museum: Lørdag og søndag kl. 13

Omvisninger på Teatermuseet

Teatermuseet

Byvandring

Bestille byvandring?

Arbeidermuseet

Senior

Møte med minner

Bymuseet

Møte med minner

Arbeidermuseet

Livet langs Akerselva

Arbeidermuseet

Barn og Unge

Bydetektiven

Bymuseet: Tirsdag - søndag kl. 11