Dyr og mennesker i byen – før og nå

Dyrene betyr mye for oss mennesker, men hva har vi betydd for dyrene? Utstillingen "Dyr i byen" belyser forholdet mellom byens befolkning og dyrene som gjennom ulike tider har vært og fremdeles er i byen.

Se mer →
Alle trinn

Forvandlingens kunst

Fantasien er en forutsetning for all skapende virksomhet. I dette undervisningstilbudet vil elevene i samspill med hverandre utforske forvandlingsrommet mellom fiksjon og virkelighet.

Se mer →
Barneskole (1.–4. og 5.–7. trinn) og ungdomsskole

Arbeiderliv og industrihistorie

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Se mer →
Ungdomsskole

Byvandring på Grønland

Hva er så spesielt med Grønland? Ta pulsen på Norges mest internasjonale bydel!

Se mer →
Ungdomsskole og VGS

Mysteriet Vildanden

Introduksjon til Ibsen på Teatermuseet: Ta med elevene på en reise gjennom tid og rom – tilbake til Ibsens Kristiania, i byen og på teateret, og møt noen av karakterene fra dramaet Vildanden!

Se mer →
Ungdomsskole (10. trinn) og VGS

Intervju med fabrikkjenta Mina Olsen

Digitalt undervisningstilbud

I denne oppgaven kan elevene høre et intervju med fabrikkjenta Mina Olsen som arbeidet på Hjula Væveri i 1892, og svare på tilhørende spørsmål.

Se mer →
Ungdomsskole

“Sniken”: novelle av Oskar Braaten

Digitalt undervisningsopplegg

Her kan elevene høre en digital innlesning av novellen "Sniken" og løse tilhørende oppgaver.

Se mer →
Ungdomsskole

Arbeiderboligen Brenna

Digitalt undervisningstilbud

I denne oppgaven kan elevene fordype seg i livet til menneskene som bodde i arbeiderboligen Brenna.

Se mer →
Ungdomsskole

Hva er industri?

Digitalt undervisningstilbud

En introduksjon til den industrielle revolusjon.

Se mer →
Ungdomsskole

Hvilke fordommer har du? Typisk dem

Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige?

Se mer →
Ungdomsskole og VGS

Krig og hverdagsliv i Oslo 1940–45

Du våkner en morgen og alt er forandret. En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg fritt. Hva gjør du? En skoledag utenom det vanlige, med dilemmaer, utfordringer og et unikt innblikk i en okkupert Oslo-hverdag.

Se mer →
Ungdomsskole (10. trinn) og VG3

70-tallet: Tenke sjæl!

Hva drev de med på 70-tallet? Soss eller freak, for eller imot, ja eller nei? Og hva mente de med at «det personlige er politisk?»

Se mer →
Ungdomsskole (10. trinn) og VGS

Foto-orientering i arbeiderstrøk

Historien blir levende når elevene leter og finner spennende historiske hus på Sagene.

Se mer →
Ungdomsskole