Vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen for å videreutvikle museet og visjonen om «Grønlands bankende hjerte» fortsetter.

Med en gave på 2.500.000 kan vi fortsette å bygge på de gode erfaringene fra pilotprosjektet sommeren 2020, som viste at museet kan spille en viktig rolle i nærmiljøet og støtte opp om lokale tiltak rettet mot barn og unge.

Denne tildelningen gjør at vi kan tilrettelegge og oppgradere lokalene for å legge til rette for mer aktivitet gjennom hele året. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å utvikle Interkulturelt Museum til et sted for daglig aktivisering, meningsutveksling og tilegnelse av kunnskap og ferdigheter gjennom kunst- og kulturopplevelser. Et nærmiljømuseum som er fundert på dialog og medvirkning, som lokalbefolkningen kan være stolte av og føle eierskap til.