Grünerløkka

Fra saneringsstrøk til urban attraksjon.

På denne vandringen blir vi bedre kjent med Grünerløkkas historie.

Vi utforsker bydelen som en del av historien om industrialiseringen og urbaniseringen av Oslo fra midten av 1800-tallet og framover. Vi tar også for oss debatten om Grünerløkkas framtid i mellom- og etterkrigstiden, og 1970-tallets kamp for bevaring. Avslutningsvis ser vi på forandringen Grünerløkka gikk gjennom på 1980- og 90-tallet, da bydelen gikk fra å være «fargerik og mangfoldig» til å bli «hipp, ung og trendy», slik avisene formulerte det.

Bestill byvandring: post@oslomuseum.no