Grünerløkka

På denne vandringen blir vi bedre kjent med Grünerløkkas historie.

Vi utforsker bydelen som en del av historien om industrialiseringen og urbaniseringen av Oslo fra midten av 1800-tallet og framover. Vi tar også for oss debatten om Grünerløkkas framtid i mellom- og etterkrigstiden, og 1970-tallets kamp for bevaring. Avslutningsvis ser vi på forandringen Grünerløkka gikk gjennom på 1980- og 90-tallet, da bydelen gikk fra å være «fargerik og mangfoldig» til å bli «hipp, ung og trendy», slik avisene formulerte det.

Bestilling: omvisning@oslomuseum.no

Se alle byvandringer på bestilling her

Se alle omvisninger på bestilling her