Kunne du tenke deg å drive en kafé i historiske omgivelser i Frognerparken? Oslo Museum søker etter en driver til kaféen på Bymuseet.

Som del av Oslo Museum jobber vi etter visjonen «vi samler Oslo». Museet har et bredt publikumstilbud og kaféen er en viktig del av dette. Vi ønsker at museets kafé skal ha sjel og kvalitet og bygge opp under museets visjon og verdiene våre: kompetent, inkluderende og modig.

Oslo Museum leier lokaler i Frognerveien 67 (Frogner hovedgård) av Oslo kommune til formidling av hele byens mangfoldige historie og teaterhistorie. Anlegget består av fire fløyer rundt et lukket tun.

Nå kartlegger vi mulige interessenter som kan drive kaféen. Vi ser etter en motivert driver som kan gi besøkende et serveringstilbud som passer stedets profil og som kan foreslå en driftsmodell som styrker både kaféen og museets virksomhet.

Kaféen ligger i besøkssenteret som er hovedinngangen til museet, og som binder utstillingslokalene i Østfløyen og Vestfløyen sammen. Besøkssenteret og kaféen har også tilgang til uteservering på det lukkede tunet. I besøkssenteret finner du også museumsbutikken som har oslorelaterte gaveartikler og byens beste utvalg av oslolitteratur.

Kaféen, som for tiden drives av Oslo Museum, har et godt kundegrunnlag. Det har samtidig et stort potensial til å nå flere med sin unike beliggenhet i historiske omgivelser og en uteservering med gode solforhold. Driften må tilpasses antikvariske- og formidlingsmessige hensyn. Kafeen har per i dag begrensede muligheter for matlaging på stedet. Tilgang på eget kjøkken eksternt vil være en fordel.

Interessenter kan sende en skriftlig henvendelse til post@oslomuseum.no med beskrivelse om mulig driftskonsept for kaféen. Frist for innsendelse er satt til 18. august.

Det vil bli avholdt visninger i uke 32 og 33. Interessenter kan avtale visning ved å ta kontakt med administrasjonssjef Hilde Høgseth på e-post hih@oslomuseum.no eller på telefon 995 01 587.