Vi tar nå imot skolegrupper på inntil 15 deltakere per økt innendørs. Større klasser kan eksempelvis deles opp i to, der en gruppe er inne mens den andre har orientering utendørs. Dette avtales nærmere ved bestilling. Vi tar gjerne imot fulle klasser for koronatilpassede opplegg utendørs fram mot høstferien.

Vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, samt lokale regler fra Oslo kommune.


I tillegg til de generelle smitteverntiltakene ved museet, gjør vi dette for at skolebesøket skal være trygt for dere:

  • For å kunne sikre god avstand mellom besøkende tar vi imot skolegrupper på inntil 15 deltakere per økt innendørs. Dette avtales nærmere ved bestilling.
  • Vi oppfordrer alle elever og lærere til å benytte seg av håndspritautomatene ved inngangen og utgangen når dere kommer og går.
  • Sekker og annet utstyr legges på anvist plass, da garderobeskapene ikke kan benyttes
  • Vi legger til rette for at klassene kan opprettholde den avstanden helsemyndighetene anbefaler
  • Hyppige berøringspunkter og overflater rengjøres ofte, men vi oppfordrer til et mest mulig berøringsfritt besøk, og er svært takknemlige for at dere ikke berører gjenstander, skjermer o.l.
  • Formidler vil informere tydelig om hvor elevgruppene kan oppholde seg inne i museet
  • Vi oppfordrer ansvarlig lærer til å følge gruppen under hele besøket, og til å samarbeide godt med formidler slik at vi kan legge til rette for et hyggelig og trygt besøk for alle
  • Alle som besøker museet i denne perioden skal føle seg trygge og ivaretatt. Derfor er det viktig at besøkende følger tiltakene og retningslinjene som blir gitt. Dersom dette ikke overholdes, kan vi se oss nødt til å avbryte besøket.

Til slutt oppfordrer vi alle til å følge gjeldende råd og regler fra FHI, helsemyndighetene og Oslo kommune. Det innebærer blant annet å sikre god håndhygiene, holde avstand til hverandre og holde deg hjemme dersom du viser tegn til luftveissymptomer.