12. februar 2022 fjernet regjeringen alle forskriftsfestede smitteverntiltak. Det betyr at vi gjerne tar klasser imot for et hyggelig skolebesøk uten ytterligere restriksjoner.

Vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, samt lokale regler fra Oslo kommune. Per 12. februar 2022 er alle smitteverntiltak fjernet, og vi tar gledelig imot skoleklasser på museet.

I samråd med anbefalingene fra helsemyndighetene og kommunen oppfordrer vi uansett til å holde deg hjemme dersom du er syk og følge rådene om god håndhygiene og normalt renhold.