Velkommen til oss! Alle våre utstillinger er åpne. Info om Covid-19 og smittevern

Vi følger de kommunale og nasjonale retningslinjene for skoler, og forholder oss til trafikklysmodellen.

Vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet, samt lokale regler fra Oslo kommune. Når skoler er på grønt og gult nivå, tar vi gjerne imot klasser på besøk, med noen utvidede smitteverntiltak for at besøket skal være tryggest mulig for alle. Ved rødt nivå kan vi dessverre ikke ta imot besøk fra skoler.

I samråd med anbefalingene fra helsemyndighetene og kommunen følger vi disse retningslinjene ved skolebesøk:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Følg rådene om god håndhygiene og normalt renhold
  • Vi oppfordrer og legger til rette for kontaktreduserende tiltak
  • Vi legger til rette for at det er mulig å holde avstand
  • Store klasser kan besøke oss kohortvis