Rolf Strangers kulturfond deler ut midler for året 2020

Søknadsfrist: 21. september | post@oslomuseum.no

Rolf Strangers kulturfond har som formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie.

Fondet deler ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål:
Rolf Strangers kulturfond har til formål å legge til rette for vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Forskningen kan skje gjennom historisk arbeid og utvidelse av Oslo Museums samlinger, med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

Beløpet er begrenset til kr 35 000. Arbeidet bør ha en selvstendig karakter med et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

Storgata 1902. FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Storgata 1902. FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Søknad sendes innen 21. september 2020 til

Rolf Strangers kulturfond
Oslo Museum Postboks 3078
Elisenberg 0207 Oslo

E-post: post@oslomuseum.no

Søknaden bør inneholde en prosjektbeskrivelse på ca. to sider med beskrivelse av problemstilling, historiografi, kilder og metode. Kopi av søkerens cv og vitnemål legges ved søknaden.

For nærmere opplysninger kontakt museumsdirektør Lars Emil Hansen på telefon 482 600 62 eller fondets leder Knut Sprauten på telefon 90 78 94 66.