Rolf Strangers kulturfond deler ut midler for året 2022

Søknadsfrist: 1. mars 2022 | post@oslomuseum.no

Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2022 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål.

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskningen kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

Beløpet er begrenset oppad til kr. 35 000,-.

Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

Storgata 1902. FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Storgata 1902. FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Søknad sendes innen 1. mars 2022 til post@oslomuseum.no med «Rolf Strangers kulturfond» i emnefeltet.

Søknaden bør være på ca. 2 sider med beskrivelse av problemstilling, historiografi, kilder og metode. Det er ønskelig at søkerens CV legges ved søknaden.

For nærmere opplysninger kontakt museumsdirektør Lars Emil Hansen på 482 600 62 eller fondets styreleder Knut Sprauten på 907 89 466.