Rolf Strangers kulturfond deler ut midler for året 2019

post@oslomuseum.no

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie.

Fondet deler ut midler til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål:

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskning kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

Beløpet er begrenset oppad til kr 35 000. Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

Søknad sendes innen 9. oktober 2019 til

Rolf Strangers kulturfond
Oslo Museum Postboks 3078
Elisenberg 0207 Oslo

E-post: post@oslomuseum.no

Søknaden bør inneholde en prosjektbeskrivelse på ca. 2 sider med beskrivelse av problemstilling, historiografi, kilder og metode. Kopi av søkerens cv og vitnemål legges ved søknaden.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Oslo Museum, telefon 23 28 41 70, eller til fondets leder Knut Sprauten, telefon 90 78 94 66.