UTSTILLINGER

Forvandlingens kunst
Scenografi og kostymer som har formet teaterhistorien

BYVANDRINGER

Kjenn din by

Teaterslag og pipekonserter
Tirsdag 31. august kl. 18

Byvandringene er gratis, men plass må reserveres på forhånd

OMVISNINGER

Kuratoromvisning: Forvandlingens kunst
Ved dramapedagog Heidrun Sølna Øverby
Søndag 24. oktober kl. 14

FOREDRAG/SEMINAR

Foredragsserie: Dekoloniser teaterhistorien!

Assuming the Centrality of an Africana Cosmos – Beyond Coloniality
Torsdag 26. august kl. 18

Når rituelle praksiser møter europeisk teaterinnflytelse
Torsdag 7. oktober kl. 18

Re-imagining Fanon: Black Skin, White Masks as theatre performance
Torsdag 11. november kl. 18

The perimeter of contemporary theatre praxis in India
Torsdag 9. desember kl. 18

Transculturalism and hybridity in Japanese Butoh
Torsdag 20. januar kl. 19