UTSTILLINGER

Nye utstillinger

Good mourning
Fra 9. september–17. oktober

Use your heart as a phone
Fra 4. november–19. desember

Alle utstillinger

Words
Arabiske ord for kjærlighet
Til 17. september

Typisk dem
Hvilke fordommer har du?

Grøntland
Utendørsutstilling utenfor Grønland kirke
Fra 22. september

ARRANGEMENTER

Elektronikakveld på museet: Sahra // ةرهَس
Finissage for Words med elektronikakonsert
Fredag 17. september kl. 19.00–00.00

Loveyota on tour
Fra august

FAMILIE

Barnas verdensdager 2021
Lørdag 23. og søndag 24. oktober kl. 11.30–16.30

Halloween på Grønland
Søndag 31. oktober kl. 17–19

FOREDRAG/SEMINAR

Foredragsserie: Dekoloniser teaterhistorien!

Assuming the Centrality of an Africana Cosmos – Beyond Coloniality
Torsdag 26. august kl. 18

Når rituelle praksiser møter europeisk teaterinnflytelse
Torsdag 7. oktober kl. 18

Re-imagining Fanon: Black Skin, White Masks as theatre performance
Torsdag 11. november kl. 18

The perimeter of contemporary theatre praxis in India
Torsdag 9. desember kl. 18

Transculturalism and hybridity in Japanese Butoh
Torsdag 20. januar kl. 18