Oslos historie på 45 minutter

Gjennom modeller, malerier, fotografier, gjenstander, personlige historier og filmklipp bli vi kjent med Oslos historie fra byens etablering i middelalderen og fram til i dag.

På omvisningen legger vi særlig vekt på å presentere hovedtrekk ved byutviklingen og bli kjent med noen av menneskene som har bodd i eller flyttet til Oslo i løpet av disse 1000 årene. Noen stikkord for omvisningen er middelalderbyen Oslo, 1600-tallets Christiania, 1800-tallets nye hovedstad og industriby, østkant og vestkant, 1900-tallets sosiale boligbygging, drabantbyutbyggingen fra ca. 1950, og nyere innvandring, byfornyelse og byvekst fra 1970-årene og framover. Til tross for tittelen – har utstillingen og omvisningen mange lag – og egner seg både for de som ikke kjenner byens historie så godt fra før og mer «viderekommende».

Omvisningen egner seg for grupper opp til 25 personer. Er gruppen større må vi dele i flere grupper, og eventuelt kombinere besøket med omvisning i andre utstillinger.

Mer om utstillingen

Bestilling: omvisning@oslomuseum.no

Se alle omvisninger på bestilling her
Se alle byvandringer på bestilling her